Preskočiť navigáciu

Domáca ošetrovateľská starostlivosť - Trenčiansky samosprávny kraj

Služby ADOS sú určené čiastočne alebo úplne imobilným pacientom, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť a nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu. Väčšina pacientov, ktorí využívajú služby ADOS, je chronicky chorých. Domáce ošetrovanie však poskytujú aj pri náhlych či krátkodobých chorobách, po prepustení z hospitalizácie, po operáciách, prípadne po zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, ktoré vyžadujú následnú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť. Domáca ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť sa poskytuje na návrh lekára. V prípade, že si pacient nárokuje na úhradu zo zdravotného poistenia, musí domáce ošetrovanie písomne navrhnúť všeobecný lekár (alebo ošetrujúci z nemocnice) a domácu liečebnú rehabilitáciu alebo fyzioterapiu rehabilitačný lekár (lekár so špecializáciou FBLR).

Hospicová starostlivosť je komplexná zdravotná, psychologická, sociálna a duchovná starostlivosť o terminálne chorého (zomierajúceho) človeka a jeho blízkych v zdravotníckom zariadení (hospic) alebo v domácom prostredí (mobilný hospic).

Služby ADOS sú určené čiastočne alebo úplne imobilným pacientom, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť a nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu. Väčšina pacientov, ktorí využívajú služby ADOS, je chronicky chorých. Domáce ošetrovanie však poskytujú aj pri náhlych či krátkodobých chorobách, po prepustení z hospitalizácie, po operáciách, prípadne po zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, ktoré vyžadujú následnú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť. Domáca ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť sa poskytuje na návrh lekára. V prípade, že si pacient nárokuje na úhradu zo zdravotného poistenia, musí domáce ošetrovanie písomne navrhnúť všeobecný lekár (alebo ošetrujúci z nemocnice) a domácu liečebnú rehabilitáciu alebo fyzioterapiu rehabilitačný lekár (lekár so špecializáciou FBLR).

Hospicová starostlivosť je komplexná zdravotná, psychologická, sociálna a duchovná starostlivosť o terminálne chorého (zomierajúceho) človeka a jeho blízkych v zdravotníckom zariadení (hospic) alebo v domácom prostredí (mobilný hospic).

agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Hviezdoslavova, Bánovce nad Bebravou, (ADOS sv. Tadeáša, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 63-46521011-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS-VITALITA, s. r. o., Továrenská, Dubnica nad Váhom, (ADOS - VITALITA, s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 63-47424176-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Továrenská 1408/10, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Pruské, (CRC Home Care s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 63-54275318-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Pruské 293, 01852 Pruské 8:00 - 12:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Ľ. Štúra, Ilava, (ADOS - ČERVENÁ, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 63-36333336-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Pod hájom, Dubnica nad Váhom, (uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 63-50705105-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Modrá Hviezda n.o. ADOS, Priepasné, (Modrá Hviezda n. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 63-50775626-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Priepasné 211, 90615 Priepasné 7:00 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Staromyjavská, Myjava, (ADOS - 4LIFE s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-47857901-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, 90701 Myjava 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Hurbanova ulica, Nové Mesto nad Váhom, (Ako zachrániť život s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 63-53065131-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Hurbanova ulica 769/26, 91501 Nové Mesto nad Váhom 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Ulica J. Kollára, Nové Mesto nad Váhom, (ADOS FLORENCE, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 63-36348686-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Ulica J. Kollára 2572/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Modrová, Modrová, (OLITEC, s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-47356731-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Modrová 187, 91635 Modrová 7:00 - 15:30
mobilný hospic Mobilný hospic, MUDr. Helena Kmecíková, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici) (Domáca hospicová starostlivosť) 63-00610411-A0092 mobilný hospic Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Nemocničná, Považská Bystrica, (ADOS SRDCE PU s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 63-46080431-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nemocničná 979, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Tatranská, Považská Bystrica, (RADOS PB s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 63-36662445-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Tatranská 296/17, 01701 Považská Bystrica 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Okružná, Handlová, (Mgr. Erika Budovičová) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 63-37920243-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Okružná 1921/5, 97251 Handlová 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Poruba, (Ados Szibillová s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 63-50619438-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Poruba 98, 97211 Poruba 7:00 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Ulica Ľ. Štúra, Prievidza, (ADOS RIA s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 63-50163621-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Ulica Ľ. Štúra 33/5, 97101 Prievidza 7:00 - 15:30
mobilný hospic Mobilný hospic, Prievidza, (Sv. Lujza, n.o.) (Domáca hospicová starostlivosť) 51-42146003-A0003 mobilný hospic Ulica M. Gorkého 316/1, 97101 Prievidza 7:30 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, F. Urbánka, Púchov, (ADOS SRDCE PU s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 63-46080431-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti F. Urbánka 797/14, 02001 Púchov 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Pod Lachovcom, Púchov, (PhDr. Ľudmila Hanuliaková, PhD.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 63-36118699-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Hámre, Trenčianska Turná, (ADOS-SALUS, s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 63-45283753-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Hámre 941, 91321 Trenčianska Turná 7:00 - 15:00
mobilný hospic Mobilný hospic, MUDr. Monika Cáková, Nemšová, (Mobilný hospic sv. Rodiny s. r. o.) (Domáca hospicová starostlivosť) 63-46593641-A0004 mobilný hospic Odbojárov 189/6, 91441 Nemšová dnes neordinuje
mobilný hospic Mobilný hospic, MUDr. Jarmila Bunčáková, Trenčín, (Hospic Milosrdných sestier) (Domáca hospicová starostlivosť) 63-50333356-A0002 mobilný hospic Súvoz 739/14, 91101 Trenčín 7:00 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Piaristická, Trenčín, (ADOS Sokol s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 63-55014640-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Piaristická 7834/19, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Jilemnického, Trenčín, (StarDOS s.r.o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 63-53356250-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Jilemnického 555/25, 91101 Trenčín 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Horná Súča, (Mgr. Ľuba Slivová) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 63-42279551-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Horná Súča 251, 91333 Horná Súča 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Rudolfa Jašíka, Partizánske, (ADOS Partizánske, s. r. o.) (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 63-36341185-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Rudolfa Jašíka 156/4, 95801 Partizánske 7:00 - 15:30