Preskočiť navigáciu

Zdravotníctvo

Kto je môj lekár? (zdravotné obvody)  
Ambulantná pohotovostná služba v TSK (30) Bánovce nad Bebravou (2) | Ilava (5) | Púchov (2) | Partizánske (3) | Trenčín (4) | Považská Bystrica (3) | Myjava (3) | Nové Mesto nad Váhom (5) | Prievidza (3)  
Lekárenská pohotovostná služba v TSK spádové územie Okres Bánovce nad Bebravou | spádové územie Okres Ilava | spádové územie Okres Myjava | spádové územie Okres Nové Mesto nad Váhom | spádové územie Okres Partizánske | spádové územie Okres Považská Bystrica | spádové územie Okres Prievidza | spádové územie Okres Púchov | spádové územie Okres Trenčín  
Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok (228) Bánovce nad Bebravou (20) | Ilava (19) | Myjava (10) | Nové Mesto nad Váhom (28) | Partizánske (20) | Považská Bystrica (22) | Prievidza (48) | Púchov (13) | Trenčín (48)  
Ambulantné zdravotnícke zariadenia (1916) Partizánske (129) | Trenčín (476) | Púchov (110) | Prievidza (408) | Považská Bystrica (214) | Nové Mesto nad Váhom (199) | Myjava (85) | Ilava (189) | Bánovce nad Bebravou (106)  
Ústavné zdravotnícke zariadenia (19) Myjava (1) | Bánovce nad Bebravou (1) | Nové Mesto nad Váhom (2) | Ilava (2) | Považská Bystrica (1) | Prievidza (4) | Púchov (2) | Partizánske (1) | Trenčín (5)  
Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti  
Kúpeľná liečba  
Mobilné odberové miesta (57) Myjava (2) | Púchov (3) | Považská Bystrica (10) | Bánovce nad Bebravou (4) | Partizánske (4) | Ilava (5) | Trenčín (15) | Nové Mesto nad Váhom (6) | Prievidza (8)