Preskočiť navigáciu

Zdravotníctvo

Kto je môj lekár? (zdravotné obvody)  
Ambulantná pohotovostná služba v TSK (26) Ilava (3) | Bánovce nad Bebravou (2) | Púchov (2) | Partizánske (3) | Trenčín (4) | Považská Bystrica (3) | Myjava (3) | Nové Mesto nad Váhom (3) | Prievidza (3)  
Lekárenská pohotovostná služba v TSK spádové územie Okres Bánovce nad Bebravou | spádové územie Okres Ilava | spádové územie Okres Myjava | spádové územie Okres Nové Mesto nad Váhom | spádové územie Okres Partizánske | spádové územie Okres Považská Bystrica | spádové územie Okres Prievidza | spádové územie Okres Púchov | spádové územie Okres Trenčín  
Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok (231) Bánovce nad Bebravou (20) | Ilava (19) | Myjava (11) | Nové Mesto nad Váhom (26) | Partizánske (20) | Považská Bystrica (23) | Prievidza (49) | Púchov (14) | Trenčín (49)  
Ambulantné zdravotnícke zariadenia (1972) Partizánske (129) | Trenčín (494) | Púchov (116) | Prievidza (410) | Považská Bystrica (230) | Nové Mesto nad Váhom (204) | Myjava (91) | Ilava (190) | Bánovce nad Bebravou (108)  
Ústavné zdravotnícke zariadenia (19) Myjava (1) | Bánovce nad Bebravou (1) | Nové Mesto nad Váhom (2) | Ilava (2) | Považská Bystrica (1) | Prievidza (4) | Púchov (2) | Partizánske (1) | Trenčín (5)  
Ústavná ošetrovateľská starostlivosť  
Domáca ošetrovateľská starostlivosť  
Kúpeľná liečba  
Mobilné odberové miesta (26) Myjava (1) | Púchov | Považská Bystrica (6) | Bánovce nad Bebravou (2) | Partizánske (2) | Ilava (1) | Trenčín (5) | Nové Mesto nad Váhom (5) | Prievidza (4)