Preskočiť navigáciu

Zdravotníctvo

Kto je môj lekár? (zdravotné obvody)  
Ambulantná pohotovostná služba v TSK (26) Ilava (3) | Bánovce nad Bebravou (2) | Púchov (2) | Partizánske (3) | Trenčín (4) | Považská Bystrica (3) | Myjava (3) | Nové Mesto nad Váhom (3) | Prievidza (3)  
Lekárenská pohotovostná služba v TSK spádové územie Okres Bánovce nad Bebravou | spádové územie Okres Ilava | spádové územie Okres Myjava | spádové územie Okres Nové Mesto nad Váhom | spádové územie Okres Partizánske | spádové územie Okres Považská Bystrica | spádové územie Okres Prievidza | spádové územie Okres Púchov | spádové územie Okres Trenčín  
Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok (231) Bánovce nad Bebravou (20) | Ilava (20) | Myjava (9) | Nové Mesto nad Váhom (30) | Partizánske (18) | Považská Bystrica (22) | Prievidza (48) | Púchov (14) | Trenčín (50)  
Ambulantné zdravotnícke zariadenia (1908) Partizánske (130) | Trenčín (475) | Púchov (110) | Prievidza (408) | Považská Bystrica (211) | Nové Mesto nad Váhom (198) | Myjava (85) | Ilava (185) | Bánovce nad Bebravou (106)  
Ústavné zdravotnícke zariadenia (19) Myjava (1) | Bánovce nad Bebravou (1) | Nové Mesto nad Váhom (2) | Ilava (2) | Považská Bystrica (1) | Prievidza (4) | Púchov (2) | Partizánske (1) | Trenčín (5)  
Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti  
Kúpeľná liečba  
Mobilné odberové miesta (67) Myjava (2) | Púchov (5) | Považská Bystrica (10) | Bánovce nad Bebravou (4) | Partizánske (7) | Ilava (6) | Trenčín (15) | Nové Mesto nad Váhom (8) | Prievidza (10)