Preskočiť navigáciu

Ústavné zdravotnícke zariadenia, okres Trenčín

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Legionárska, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Infektológia, Pneumológia a ftizeológia, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Pediatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Kardiológia, JIS kardiologická, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, Angiológia, Geriatria, Dlhodobo chorých, Arytmia a koronárna jednotka) 51-00610470-A0001 všeobecná nemocnica Legionárska 641/28, 91101 Trenčín  
prírodné liečebné kúpele Prírodné liečebné kúpele, Ľ. Štúra, Trenčianske Teplice, (Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.) 53-34129316-A0001 prírodné liečebné kúpele Ľ. Štúra 334/9, 91451 Trenčianske Teplice  
kúpeľná liečebňa Kúpeľná liečebňa, 17.novembra, Trenčianske Teplice, (Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 53-00735256-A0001 kúpeľná liečebňa ARCO, 17.novembra 289/6, 91451 Trenčianske Teplice  
hospic Hospic Milosrdných sestier, Súvoz, Trenčín, (Hospic Milosrdných sestier) (ústavná hospicová starostlivosť) 63-50333356-A0001 hospic Súvoz 739/14, 91101 Trenčín  
špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Súdna, Trenčín, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Vnútorné lekárstvo, Neurológia, Infektológia, Hepatológia, Dermatovenerológia, Oftalmológia, Otorinolaryngológia, Urológia, Ortopédia, Psychiatria, Pneumológia a ftizeológia, Chirurgia, Maxilofaciálna chirurgia, úrazová chirurgia) 51-00738301-A0001 špecializovaná nemocnica Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín