Preskočiť navigáciu

Všeobecná nemocnica, Legionárska, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín)

Druh zariadenia: všeobecná nemocnica všeobecná nemocnica
Identifikátor: 51-00610470-A0001
Odborné zameranie: vnútorné lekárstvo
JIS interná
infektológia
pneumológia a ftizeológia
neurológia
JIS neurologická
psychiatria
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
JIS chirurgická
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
JIS úrazová
otorinolaryngológia
oftalmológia
klinická onkológia
anestéziológia a intenzívna medicína
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
neonatológia
JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov
JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov
angiológia
geriatria
dlhodobo chorých
liečebná výživa
centrálna sterilizácia
Miesto prevádzkovania:
Legionárska  641/28
91101  Trenčín
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poskytovateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska  641/28
91171  Trenčín
IČO: 00610470
Telefón:

+421 326566111

Ďalšie zariadenia prevádzkované v areáli nemocnice

algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia. 51-00610470-A0005 algeziologická ambulancia 8:00 - 15:30
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny. 51-00610470-A0002 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny 7:00 - 15:30
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie. 51-00610470-A0004 ambulancia cievnej chirurgie dnes neordinuje
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy. 51-00610470-A0010 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 10:30 - 15:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. 51-00610470-A0014 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 7:30 - 16:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. 51-00610470-A0015 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. 51-00610470-A0013 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 7:00 - 15:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ! Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. 51-00610470-A0016 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie. 51-00610470-A0032 ambulancia klinickej imunológie a alergológie 7:00 - 15:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie. 51-00610470-A0031 ambulancia klinickej imunológie a alergológie dnes neordinuje
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie. 51-00610470-A0033 ambulancia klinickej logopédie 7:00 - 15:30
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie. 51-00610470-A0042 ambulancia klinickej onkológie  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie. 51-00610470-A0039 ambulancia klinickej onkológie 7:00 - 14:00
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie. 51-00610470-A0038 ambulancia klinickej psychológie
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie. 51-00610470-A0037 ambulancia klinickej psychológie
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie. 51-00610470-A0036 ambulancia klinickej psychológie
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie. 51-00610470-A0035 ambulancia klinickej psychológie 7:00 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie. 51-00610470-A0034 ambulancia klinickej psychológie 7:00 - 15:30
ambulancia lekárskej genetiky Ambulancia lekárskej genetiky. 51-00610470-A0044 ambulancia lekárskej genetiky  
ambulancia lekárskej genetiky Ambulancia lekárskej genetiky. 51-00610470-A0043 ambulancia lekárskej genetiky 7:00 - 15:30
ambulancia neurochirurgická ! Ambulancia neurochirurgická. 51-00610470-A0047 ambulancia neurochirurgická
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy. 51-00610470-A0062 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 7:00 - 14:30
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy. 51-00610470-A0063 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy 7:00 - 15:30
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie. 51-00610470-A0061 ambulancia pediatrickej kardiológie 7:00 - 15:30
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie. 51-00610470-A0065 ambulancia pediatrickej neurológie dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej oftalmológie Ambulancia pediatrickej oftalmológie. 51-00610470-A0064 ambulancia pediatrickej oftalmológie 7:00 - 15:30
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, MUDr. Denisa Vassová. 51-00610470-A0078 ambulancia pracovného lekárstva 7:00 - 15:30
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie. 51-00610470-A0009 ambulancia úrazovej chirurgie 7:00 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva. 51-00610470-A0077 ambulancia vnútorného lekárstva
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva. 51-00610470-A0076 ambulancia vnútorného lekárstva
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. 51-00610470-A0075 ambulancia vnútorného lekárstva  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. 51-00610470-A0074 ambulancia vnútorného lekárstva 7:00 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. 51-00610470-A0073 ambulancia vnútorného lekárstva 7:00 - 15:30
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia. 51-00610470-A0003 angiologická ambulancia 7:00 - 15:30
ambulancia klinickej onkológie Chemoterapeutická ambulancia. 51-00610470-A0041 ambulancia klinickej onkológie 7:00 - 14:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia. 51-00610470-A0008 chirurgická ambulancia  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia. 51-00610470-A0007 chirurgická ambulancia 7:00 - 15:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia. 51-00610470-A0006 chirurgická ambulancia 7:00 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia. 51-00610470-A0109 dermatovenerologická ambulancia  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia. 51-00610470-A0011 dermatovenerologická ambulancia 7:00 - 15:30
ambulancia klinickej onkológie Dispenzárna onkologická ambulancia. 51-00610470-A0040 ambulancia klinickej onkológie 7:00 - 14:00
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia. 51-00610470-A0012 endokrinologická ambulancia 7:00 - 15:30
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia. 51-00610470-A0018 gastroenterologická ambulancia  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia. 51-00610470-A0017 gastroenterologická ambulancia 7:00 - 15:30
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia. 51-00610470-A0019 geriatrická ambulancia 7:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 51-00610470-A0110 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 51-00610470-A0111 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 51-00610470-A0023 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 51-00610470-A0021 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 51-00610470-A0022 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 51-00610470-A0020 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:00 - 15:30
hematologická a transfúziologická ambulancia ! Hematologická a transfúziologická ambulancia. 51-00610470-A0027 hematologická a transfúziologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia. 51-00610470-A0026 hematologická a transfúziologická ambulancia  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia. 51-00610470-A0025 hematologická a transfúziologická ambulancia 7:00 - 15:30
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia. 51-00610470-A0024 hepatologická ambulancia dnes neordinuje
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia. 51-00610470-A0112 infektologická ambulancia  
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia. 51-00610470-A0028 infektologická ambulancia 7:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia. 51-00610470-A0085 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 7:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo. 51-00610470-A0084 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 7:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia. 51-00610470-A0090 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 7:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia. 51-00610470-A0086 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 7:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia. 51-00610470-A0089 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 7:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia. 51-00610470-A0088 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 7:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia. 51-00610470-A0087 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 7:00 - 15:30
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia. 51-00610470-A0029 kardiologická ambulancia 7:00 - 15:30
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia. 51-00610470-A0030 kardiologická ambulancia 7:00 - 15:30
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia. 51-00610470-A0048 nefrologická ambulancia 13:00 - 14:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia. 51-00610470-A0046 neurologická ambulancia 7:00 - 15:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia. 51-00610470-A0045 neurologická ambulancia 7:00 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia. 51-00610470-A0056 oftalmologická ambulancia 7:00 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia. 51-00610470-A0055 oftalmologická ambulancia 7:00 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia. 51-00610470-A0054 oftalmologická ambulancia 7:00 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia. 51-00610470-A0053 oftalmologická ambulancia 7:00 - 15:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia. 51-00610470-A0049 ortopedická ambulancia 7:00 - 15:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia. 51-00610470-A0113 ortopedická ambulancia  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia. 51-00610470-A0050 otorinolaryngologická ambulancia 7:00 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia. 51-00610470-A0052 otorinolaryngologická ambulancia 10:00 - 12:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia. 51-00610470-A0051 otorinolaryngologická ambulancia 7:00 - 15:30
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, MUDr. Viktória Slezáková. 51-00610470-A0060 pediatrická ambulancia 13:00 - 14:00
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia. 51-00610470-A0059 pediatrická ambulancia 7:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia. 51-00610470-A0067 pneumologicko-ftizeologická ambulancia 7:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia. 51-00610470-A0066 pneumologicko-ftizeologická ambulancia 7:00 - 15:30
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia. 51-00610470-A0070 psychiatrická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia. 51-00610470-A0069 psychiatrická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia. 51-00610470-A0071 psychiatrická ambulancia 7:00 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia. 51-00610470-A0068 psychiatrická ambulancia 7:00 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia. 51-00610470-A0072 psychiatrická ambulancia 7:00 - 15:30
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia. 51-00610470-A0079 reumatologická ambulancia dnes neordinuje
stacionár ! Stacionár, geriatria. 51-00610470-A0081 stacionár
Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
stacionár Stacionár, neurológia, MUDr. Janka Miščíková. 51-00610470-A0083 stacionár 7:00 - 15:30
stacionár Stacionár, psychiatria. 51-00610470-A0082 stacionár 7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. 51-00610470-A0105 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. 51-00610470-A0115 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia. 51-00610470-A0099 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia. 51-00610470-A0097 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia. 51-00610470-A0100 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická mikrobiológia. 51-00610470-A0098 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, lekárska genetika. 51-00610470-A0101 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia. 51-00610470-A0102 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia. 51-00610470-A0103 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia. 51-00610470-A0104 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia. 51-00610470-A0092 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia. 51-00610470-A0091 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia. 51-00610470-A0093 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia. 51-00610470-A0094 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia. 51-00610470-A0095 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia. 51-00610470-A0096 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
urologická ambulancia Urologická ambulancia. 51-00610470-A0114 urologická ambulancia  
urologická ambulancia Urologická ambulancia. 51-00610470-A0057 urologická ambulancia 7:00 - 15:30
urologická ambulancia Urologická ambulancia. 51-00610470-A0058 urologická ambulancia 7:00 - 15:30
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.