Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Poskytovatelia sociálnych služieb, Trenčiansky samosprávny kraj

"Fórum pre pomoc starším" - národná sieť (36117102) Záhradnícka 24, 97101 Prievidza
Centrum Naša chalúpka,o.z. (51242893) Generála Svobodu 977/46, 95801 Partizánske
Ing. Miroslava Makešová (52430278)
PE - ES, n. o. (37923251) Diviacka Nová Ves 465, 97224 Diviacka Nová Ves
PEREGRÍN, občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom (42149941) Mlynská 1424, 91441 Nemšová
SEBER - dom seniorov Myjava, n. o. (45734437) Nám. M. R. Štefánika 513, 90701 Myjava
Senior Banky,n.o. (45741328) Diviaky nad Nitricou- časť Banky 536, 97225 Diviaky nad Nitricou
Senior centrum Svätej Kataríny, n. o. (45743975) SNP 26, 97251 Handlová
SENIOR Nitrianske Rudno, n.o. (37923510) Hurbanovo Námestie 29, 97201 Bojnice
Silver generation n. o. (45742049) Školská 502/267, 01701 Považská Bystrica
Slovenský zväz sluchovo postihnutých v Trenčíne (36131440) Vajanského 7, 91101 Trenčín
Sociálne služby Myjava, n.o. (36119610) Nám. M. R. Štefánika 560/4, 90701 Myjava
Spolu sme Prievidza (42275555) Tenisova 25, 97101 Prievidza
Stredisko Evanjelickej Diakonie (37921258) Royova 774, 02001 Púchov
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Domov sociálnych služieb - Prameň (42020026) Slatina nad Bebravou 53, 95653 Slatina nad Bebravou
TeKat s. r. o. (47717734) Dedovec 1887/405, 01701 Považská Bystrica
TRALALA,o.z. (51261740) Pod Juhom 3455/24, 91101 Trenčín
Účelové zariadenie cirkvi BÉTEL Vrbovce (36131831) Vrbovce 33, 90606 Vrbovce
Zariadenie pre seniorov (30228271) Lánska 957/32, 01701 Považská Bystrica
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice (42143900) Janka Kráľa 574/17, 97201 Bojnice
Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o. (45731594) Považské Podhradie 204, 01704 Považská Bystrica
Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n. o. (50451596) Krajné 292, 91616 Krajné
Zariadenie pre seniorov Prievidza (00648698) J. Okáľa 6, 97101 Prievidza
Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková (42280338) Horná Mariková 37, 01803 Horná Mariková
Združenie DETSKÝ SMIECH (36130672) Mníchova Lehota 3, 91321 Mníchova Lehota
Ženy pomáhajú ženám (50730592) Horská 1306/27, 95806 Partizánske