Preskočiť navigáciu

Domov dôchodcov Hrachovište, n. o.

IČO:37923749
Sídlo:Hrachovište 256, 91616 Hrachovište

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:neverejný poskytovateľ
Registračné číslo:53
Dátum zápisu do registra:1.8.2008
Dátum poslednej zmeny:7.8.2013
Zariadenie pre seniorov
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Hrachovište 256, 91616 Hrachovište