Preskočiť navigáciu

Domov dôchodcov Hrachovište, n. o.

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 35 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:35 osôb
Deň začatia poskytovania:1.8.2008
Miesto poskytovania:Hrachovište 256, 91616 Hrachovište
Telefón:

+421 327790305

Email:

ddhrach@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaMUDr. Pavol Hauptvogl
Poskytovateľ: Domov dôchodcov Hrachovište, n. o.
256
91616  Hrachovište
IČO: 37923749