Preskočiť navigáciu

Ústavná ošetrovateľská starostlivosť - Trenčiansky samosprávny kraj

Hospic je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotníckej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje hospicová (paliatívna) starostlivosť - komplexná zdravotná, psychologická, sociálna a duchovná starostlivosť o terminálne chorého (zomierajúceho) človeka a jeho blízkych.

Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS) je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská rehabilitácia pacientom, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí.

Hospic je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotníckej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje hospicová (paliatívna) starostlivosť - komplexná zdravotná, psychologická, sociálna a duchovná starostlivosť o terminálne chorého (zomierajúceho) človeka a jeho blízkych.

Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS) je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská rehabilitácia pacientom, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí.

hospic Hospic Milosrdných sestier, Súvoz, Trenčín, (Hospic Milosrdných sestier) (ústavná hospicová starostlivosť) 63-50333356-A0001 hospic Súvoz 739/14, 91101 Trenčín  
dom ošetrovateľskej starostlivosti ! Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Pod Lachovcom, Púchov, (Dom ošetrovateľskej starostlivosti, s.r.o.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 63-47240385-A0001 dom ošetrovateľskej starostlivosti Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov
Zariadenie bolo zrušené k 31.12.2022
dom ošetrovateľskej starostlivosti ! Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Nitrianske Rudno, Nitrianske Rudno, (SENIOR Nitrianske Rudno, n. o.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 63-37923510-A0001 dom ošetrovateľskej starostlivosti Nitrianske Rudno 874, 97226 Nitrianske Rudno
Zariadenie bolo zrušené k 31.08.2018
dom ošetrovateľskej starostlivosti ! Dom ošetrovateľskej starostlivosti, SNP, Handlová, (Nemocnica AGEL Handlová s.r.o.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 63-36339865-A0030 dom ošetrovateľskej starostlivosti SNP 72/26, 97251 Handlová
Zariadenie bolo zrušené k 17.01.2022
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, SNP, Handlová, (Nemocnica AGEL Handlová s.r.o.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 51-36339865-A0002 dom ošetrovateľskej starostlivosti SNP 72/26, 97251 Handlová  
hospic Hospic, Ľ. Štúra, Ilava, (Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.) (ústavná hospicová starostlivosť) 63-36119385-A0025 hospic Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava