Preskočiť navigáciu

Ústavná ošetrovateľská starostlivosť - Trenčiansky samosprávny kraj

Hospic je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotníckej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje hospicová (paliatívna) starostlivosť - komplexná zdravotná, psychologická, sociálna a duchovná starostlivosť o terminálne chorého (zomierajúceho) človeka a jeho blízkych.

Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS) je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská rehabilitácia pacientom, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí.

Hospic je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotníckej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje hospicová (paliatívna) starostlivosť - komplexná zdravotná, psychologická, sociálna a duchovná starostlivosť o terminálne chorého (zomierajúceho) človeka a jeho blízkych.

Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS) je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská rehabilitácia pacientom, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí.

hospic Hospic Milosrdných sestier, Súvoz, Trenčín, (Hospic Milosrdných sestier) (ústavná hospicová starostlivosť) 63-50333356-A0001 hospic Súvoz 739/14, 91101 Trenčín  
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Pod Lachovcom, Púchov, (Občianske združenie Gavurka) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 63-42348889-A0001 dom ošetrovateľskej starostlivosti Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov  
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, SNP, Handlová, (Nemocnica AGEL Handlová s.r.o.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 51-36339865-A0002 dom ošetrovateľskej starostlivosti SNP 72/26, 97251 Handlová  
hospic Hospic, Ľ. Štúra, Ilava, (Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.) (ústavná hospicová starostlivosť) 63-36119385-A0025 hospic Ľ. Štúra 388/3, 01901 Ilava