Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Hospic Milosrdných sestier, Súvoz, Trenčín, (Hospic Milosrdných sestier)

Druh zariadenia: hospic hospic
Identifikátor: 63-50333356-A0001
Miesto prevádzkovania:
Súvoz  739
91101  Trenčín
Poskytovateľ: Hospic Milosrdných sestier
Súvoz  739
91101  Trenčín
IČO: 50333356
Telefón:

+421 918606261

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne je neštátne zdravotnícke zariadenie slúžiace nevyliečiteľne chorým pacientom v pokročilom štádiu choroby (zväčša onkologickej), zomierajúcim. Je miesto, kde sa multidisciplinárny hospicový tím usiluje vytvoriť domov, v ktorom bude každý zomierajúci čo najmenej trpieť a zažije čo možno najväčšiu mieru prijatia a láskavej starostlivosti.

Našim spoločným cieľom je:
- zmierňovať utrpenie pacienta
- rešpektovať pacientovu dôstojnosť
- sprevádzať pacienta a jeho rodinu

Prevádzka sa uskutočňuje na 24 hospicových lôžkach v jedno a dvojposteľových izbách.
Nahlásiť problém
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.