Preskočiť navigáciu

Domov n. o., Partizánske

IČO:36119491
Sídlo:Nádražná 649/6, 95801 Partizánske
Zriadovateľ:Mesto Partizánske

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:právnická osoba zriadená alebo založená obcou/mestom
Registračné číslo:34
Dátum zápisu do registra:25.11.2003
Dátum poslednej zmeny:20.12.2011
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649/6, 95801 Partizánske
Jedáleň
neurčitý čas | ambulantná forma
Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649/6, 95801 Partizánske
Zariadenie pre seniorov
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649/6, 95801 Partizánske
Denný stacionár
určitý čas | ambulantná forma
Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649/6, 95801 Partizánske
Požičiavanie pomôcok
určitý čas | ambulantná forma
Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649/6, 95801 Partizánske