Preskočiť navigáciu

Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 35 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:77 osôb
Deň začatia poskytovania:1.4.2005
Miesto poskytovania:Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649/6, 95801 Partizánske
Email:

domovpartizanske@gmail.com

Telefón:

+421 387499302

Mobil:

+421 917990657

Web:http://www.partizanske.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Martina Slobodová
Poskytovateľ: Domov n. o., Partizánske
IČO: 36119491