Preskočiť navigáciu

Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 38 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:10 osôb
Deň začatia poskytovania:1.4.2005
Miesto poskytovania:Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649/6, 95801 Partizánske
Email:

domovpartizanske@gmail.com

Telefón:

+421 387499302

Mobil:

+421 917990657

Web:http://www.partizanske.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Martina Slobodová
Poskytovateľ: Domov n. o., Partizánske
Nádražná  649/6
95801  Partizánske
IČO: 36119491