Preskočiť navigáciu

Domov sociálnych služieb

§38 zákona 448/2008

 1. V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba
  1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, alebo
  2. nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008.
 2. V domove sociálnych služieb sa
  1. poskytuje 
   1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. sociálna rehabilitácia,
   4. ubytovanie,
   5. stravovanie,
   6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
   7. osobné vybavenie,
  2. zabezpečuje
   1. rozvoj pracovných zručností,
   2. pomoc pri pracovnom uplatnení,
   3. záujmová činnosť, 
  3. utvárajú podmienky na
   1. vzdelávanie,
   2. úschovu cenných vecí.
 3. Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.
 4. Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v domove sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.
 5. V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22. zákona č. 448/2008.
 6. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.
 7. V domove sociálnych služieb možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v budove zariadenia.
 8. Sociálnu službu v domove sociálnych služieb nemožno poskytovať ako celoročnú pobytovú sociálnu službu.
Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Gagarinova 1261
neurčitý čas | pobytová - ročná
Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Gagarinova 1261/43, 01841 Dubnica nad Váhom
 
Archa, n.o., 5. apríla 792
neurčitý čas | ambulantná
5. apríla 792/14, 95701 Bánovce nad Bebravou
 
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne, Bezručova 1330
neurčitý čas | ambulantná
Edukačno-rehabilitačné centrum v Trenčíne, Bezručova 1330/55, 91101 Trenčín
 
Centrum Naša chalúpka,o.z., Februárová 1478
neurčitý čas | ambulantná
Centrum Naša chalúpka, o. z., Februárová 1478/2, 95801 Partizánske
 
Centrum sociálnych služieb - Partizánske, Škultétyho 653
neurčitý čas | pobytová - ročná
CSS - Partizánske, Škultétyho 653/20, 95801 Partizánske
 
Centrum sociálnych služieb - AVE, Športovcov 671
neurčitý čas | pobytová - ročná
Športovcov 671/23, 01841 Dubnica nad Váhom
 
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900/7, 95701 Bánovce nad Bebravou
 
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (CSS - Bôrik), Žltá 319
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno
 
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN, Zakvášov 1935
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb -- BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 01707 Považská Bystrica
 
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec, Hoštínska 1620
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec, Hoštínska 1620/3, 02001 Púchov
 
Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Biskupická 2046/46, 91101 Trenčín
 
Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046
neurčitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046/46, 91101 Trenčín
 
Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná ulica 259
neurčitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná ulica 259/11, 97101 Prievidza
 
Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná ulica 259
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná ulica 259/11, 97101 Prievidza
 
Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná ulica 259
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná ulica 259/11, 97101 Prievidza
 
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, Školská 344
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, Školská 344/50, 91611 Bzince pod Javorinou
 
Centrum sociálnych služieb - Jesienka, Staromyjavská 889
neurčitý čas | pobytová - ročná
Staromyjavská 889/77, 90701 Myjava
 
Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134/10, 91108 Trenčín
 
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, J. Smreka 486
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, J. Smreka 486/12, 02001 Púchov
 
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne, Medňanská 80
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - Lednicé Rovne, Medňanská 80/10, 02061 Lednické Rovne
 
Centrum sociálnych služieb - LIPA
neurčitý čas | pobytová - ročná
10, 91304 Kostolná-Záriečie
 
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC, Školská 806
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC, Školská 806/3, 91442 Horné Srnie
 
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
neurčitý čas | pobytová - ročná
197, 01821 Dolný Lieskov
 
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ, 197, 01821 Dolný Lieskov
 
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb , 68, 91308 Nová Bošáca
 
Centrum sociálnych služieb - Riviéra, n. o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - Riviéra, n. o., 541, 01801 Udiča
 
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN, 68, 01854 Slavnica
 
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova ulica 604
neurčitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova ulica 604/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom
 
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova ulica 604
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova ulica 604/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom
 
Denné Centrum Frézia Partizánske n. o., Veľká Okružná 1107
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum Frézia Partizánske n. o., Veľká Okružná 1107/15, 95801 Partizánske
 
Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649/6, 95801 Partizánske
 
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce
neurčitý čas | pobytová - ročná
122, 91305 Adamovské Kochanovce
 
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice, 57, 02001 Púchov
 
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice, 57, 02001 Púchov
 
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice
neurčitý čas | ambulantná
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice, 57, 02001 Púchov
 
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie, 4, 91307 Zemianske Podhradie
 
Drahuška a my...
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Drahuška a my ..., Komunitné centrum Drahuškovo, 828, 91616 Krajné
 
Drahuška a my...
neurčitý čas | pobytová - ročná
Drahuška a my ..., Komunitné centrum Drahuškovo, 828, 91616 Krajné
 
HUMANITY-Centrum sociálnej pomoci, Ulica odbojárov 181
neurčitý čas | pobytová - ročná
HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka, Ulica odbojárov 181/6, 97101 Prievidza
 
HUMANITY-Centrum sociálnej pomoci, Viničná ulica 679
neurčitý čas | pobytová - ročná
HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka, Viničná ulica 679/17, 97101 Prievidza
 
NOVÝ DOMOV n. o., Ulica K. Kuzmányho 700
neurčitý čas | ambulantná
Ulica K. Kuzmányho 700/35, 97101 Prievidza
 
NOVÝ DOMOV n. o., Ulica K. Kuzmányho 700
neurčitý čas | pobytová - týždenná
NOVÝ DOMOV n. o., Ulica K. Kuzmányho 700/35, 97101 Prievidza
 
Občianske združenie Čistá duša, Janka Palu 45
neurčitý čas | ambulantná
Občianske združenie Čistá duša, Janka Palu 45/22, 91441 Nemšová
 
Občianske združenie Čistá duša, Nám. SNP 80
neurčitý čas | ambulantná
Domov sociálnych služieb Čistá duša, Nám. SNP 80/9, 91101 Trenčín
 
Občianske združenie Svätého Lazara, Dedovec 1747
určitý čas | ambulantná
Občianske združenie Svätého Lazara - pavilón MŠ, Dedovec 1747/266, 01701 Považská Bystrica
 
Obec Trenčianska Turná
neurčitý čas | pobytová - ročná
829, 91321 Trenčianska Turná
 
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107
neurčitý čas | pobytová - ročná
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
 
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107
neurčitý čas | pobytová - týždenná
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
 
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107
neurčitý čas | ambulantná
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
 
SENIOR Nitrianske Rudno, n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., 66, 97226 Nitrianske Rudno
 
Sociálne služby Myjava, n.o., Hoštáky 671
neurčitý čas | ambulantná
Sociálne služby Myjava, n. o., Hoštáky 671/12, 90701 Myjava