Preskočiť navigáciu

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 38 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:5 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2014
Miesto poskytovania:SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
Mobil:

+421 905964027

Email:

seniorcentrum@handlova.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Veronika Cagáňová
Poskytovateľ: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.
Márie Krššákovej  1107/1
97251  Handlová
IČO: 45741191