Preskočiť navigáciu

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

IČO:45741191
Sídlo:Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
Zriadovateľ:Mesto Handlová

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:právnická osoba zriadená alebo založená obcou/mestom
Registračné číslo:255
Dátum zápisu do registra:25.7.2013
Dátum poslednej zmeny:7.7.2015
Prepravná služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Handlová
Zariadenie pre seniorov
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - týždenná forma
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
Zariadenie opatrovateľskej služby
určitý čas | pobytová - ročná forma
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | ambulantná forma
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
Denný stacionár
určitý čas | ambulantná forma
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
Jedáleň
neurčitý čas | ambulantná forma
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová