Preskočiť navigáciu

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 35 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:80 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2014
Miesto poskytovania:SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
Mobil:

+421 905964027

Email:

seniorcentrum@handlova.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Veronika Cagáňová
Poskytovateľ: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.
Márie Krššákovej  1107/1
97251  Handlová
IČO: 45741191