Preskočiť navigáciu

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107

Druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby (§ 36 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Kapacita:10 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2015
Miesto poskytovania:SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
Mobil:

+421 905964027

Email:

seniorcentrum@handlova.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Veronika Cagáňová
Poskytovateľ: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.
Márie Krššákovej  1107/1
97251  Handlová
IČO: 45741191