Preskočiť navigáciu

HUMANITY-Centrum sociálnej pomoci, Ulica odbojárov 181

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:15 osôb
Deň začatia poskytovania:19.1.2010
Miesto poskytovania:HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka, Ulica odbojárov 181/6, 97101 Prievidza
Mobil:

+421 465483182

Email:

info@csphumanity.sk, lubomir.valovic@csphumanity.sk

Telefón:

+421 465483181

Web:http://www.csphumanity.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Ing. Eva Kunová
Poskytovateľ: HUMANITY-Centrum sociálnej pomoci
Viničná ulica  679/17
97101  Prievidza
IČO: 35653655

Evidencia žiadateľov - poradovník

HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka, Viničná 17 a Odbojárov 6, 97101 Prievidza
K:57 V:3
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma