Preskočiť navigáciu

HUMANITY-Centrum sociálnej pomoci

IČO:35653655
Sídlo:Viničná ulica 679/17, 97101 Prievidza
Zriadovateľ:Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom
Registračné číslo:129
Dátum zápisu do registra:19.1.2010
Dátum poslednej zmeny:3.5.2021
Útulok
určitý čas | pobytová - ročná forma
HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka, Nábrežie sv. Metoda 122/16, 97101 Prievidza
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka, Ulica odbojárov 181/6, 97101 Prievidza
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka, Viničná ulica 679/17, 97101 Prievidza