Preskočiť navigáciu

HUMANITY-Centrum sociálnej pomoci, Nábrežie sv. Metoda 122

Druh sociálnej služby: Útulok (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 2 a § 26 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať; ubytovanie na určitý čas
Kapacita:15 osôb
Deň začatia poskytovania:19.1.2010
Miesto poskytovania:HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka, Nábrežie sv. Metoda 122/16, 97101 Prievidza
Telefón:

+421 465483182

Email:

info@csphumanity.sk, lubomir.valovic@csphumanity.sk

Web:http://www.csphumanity.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Ing. Eva Kunová
Poskytovateľ: HUMANITY-Centrum sociálnej pomoci
IČO: 35653655