Preskočiť navigáciu

Útulok

§26 zákona 448/2008

 1. V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i) zákona č. 448/2008, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
  1. poskytuje
   1. ubytovanie na určitý čas,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
   4. nevyhnutné ošatenie a obuv,
  2. zabezpečuje
   1. rozvoj pracovných zručností,
   2. pomoc pri pracovnom uplatnení,
  3. utvárajú podmienky na
   1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
   2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
   3. upravtovanie,
   4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
   5. záujmovú činnosť.
 2. Poskytovateľ sociálnej služby v útulku poskytuje túto sociálnu službu oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom.
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN, M. Kukučína 207
určitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN, M. Kukučína 207/22, 01701 Považská Bystrica
 
Centrum sociálnych služieb Svinná, n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Svinná, n. o., Svinná 83, 91324 Svinná
 
DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z.
určitý čas | pobytová - ročná
Kľačno 452, 97215 Kľačno
 
HARMÓNIA n.o., Ciglianska cesta 2642
neurčitý čas | pobytová - ročná
Ciglianska cesta 2642/8G, 97101 Prievidza
 
HARMÓNIA n.o., Ciglianska cesta 2642
neurčitý čas | pobytová - ročná
Ciglianska cesta 2642/8H, 97101 Prievidza
 
HUMANITY-Centrum sociálnej pomoci, Nábrežie sv. Metoda 122
určitý čas | pobytová - ročná
HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka, Nábrežie sv. Metoda 122/16, 97101 Prievidza
 
Jazmín n.o., Ferka Nádaždyho 103
určitý čas | pobytová - ročná
Jazmín n. o., Ferka Nádaždyho 103/4, 97251 Handlová
 
Jazmín n.o., Partizánska 143
určitý čas | pobytová - ročná
Jazmín n. o., Partizánska 143/32, 97251 Handlová
 
Mesto Nemšová, Odbojárov 184
určitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb Nemšová, Odbojárov 184/7, 91441 Nemšová
 
Mesto Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska ulica 2288
určitý čas | pobytová - ročná
Útulok, Trenčianska ulica 2288/46, 91501 Nové Mesto nad Váhom
 
Mesto Partizánske, Rudolfa Jašíka 160
určitý čas | pobytová - ročná
Kombinované zariadenie sociálnych služieb mesta Partizánske OÁZA, Rudolfa Jašíka 160/12, 95801 Partizánske
 
Sociálne služby Myjava, n.o., Trokanova 236
určitý čas | pobytová - ročná
Sociálne služby Myjava, n. o., Trokanova 236/4, 90701 Myjava