Preskočiť navigáciu

Mesto Partizánske, Rudolfa Jašíka 160

Druh sociálnej služby: Útulok (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 2.2.5 a § 26 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - sociálna služba za účelom ubytovania na určitý čas pre fyzickú osobu v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať
Kapacita:20 osôb
Deň začatia poskytovania:28.9.2009
Miesto poskytovania:Kombinované zariadenie sociálnych služieb mesta Partizánske OÁZA, Rudolfa Jašíka 160/12, 95801 Partizánske
Telefón:

+421 385363016

Email:

ludmila.fremalova@partizanske.sk

Web:http://www.partizánske.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Ľudmila Frémalová
Poskytovateľ: Mesto Partizánske
Námestie SNP  212/4
95801  Partizánske
IČO: 00310905