Preskočiť navigáciu

Mesto Partizánske

IČO:00310905
Sídlo:Námestie SNP 212/4, 95801 Partizánske

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:obec/mesto
Registračné číslo:44
Dátum zápisu do registra:28.9.2009
Dátum poslednej zmeny:30.1.2018
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Partizánske
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
určitý čas | terénna forma
obec: Partizánske
Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností
neurčitý čas | terénna forma
obec: Partizánske
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
určitý čas | terénna forma
obec: Partizánske
Odľahčovacia služba
určitý čas | terénna forma
obec: Partizánske
Terénna sociálna služba krízovej intervencie
neurčitý čas | terénna forma
obec: Partizánske
Komunitné centrum
neurčitý čas | terénna forma
obec: Partizánske
Zariadenie opatrovateľskej služby
určitý čas | pobytová - ročná forma
Zariadenie opatrovateľskej služby, Družstevná 833/22, 95801 Partizánske
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Klub spoločenských organizácií - denné centrum, Februárová 152/1, 95801 Partizánske
Komunitné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Centrum voľného času Relax Partizánske, Generála Svobodu 906/53, 95801 Partizánske
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
určitý čas | ambulantná forma
Centrum voľného času Relax, Generála Svobodu 906/53, 95801 Partizánske
Požičiavanie pomôcok
určitý čas | ambulantná forma
Mestský úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, 95801 Partizánske
Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností
neurčitý čas | ambulantná forma
Mestský úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, 95801 Partizánske
Útulok
určitý čas | pobytová - ročná forma
Kombinované zariadenie sociálnych služieb mesta Partizánske OÁZA, Rudolfa Jašíka 160/12, 95801 Partizánske
Stredisko osobnej hygieny
neurčitý čas | ambulantná forma
Kombinované zariadenie sociálnych služieb mesta Partizánske OÁZA, Rudolfa Jašíka 160/12, 95801 Partizánske