Preskočiť navigáciu

Mesto Partizánske

Druh sociálnej služby: Komunitné centrum (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 2.2.3 a § 24d) zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h)
Deň začatia poskytovania:1.8.2014
Miesto poskytovania: obec: Partizánske
Telefón:

+421 385363028

Email:

maria.grantova@partizanske.sk

Web:http://www.partizanske.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Mária Grantová
Poskytovateľ: Mesto Partizánske
IČO: 00310905