Preskočiť navigáciu

Komunitné centrum

§24d zákona 448/2008

 1. V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h) zákona 448/2008
  1. poskytuje
   1. základné sociálne poradenstvo,
   2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
   3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,
  2. vykonáva preventívna aktivita,
  3. zabezpečuje záujmová činnosť.
 2. V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.
 3. Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.
Mesto Bánovce nad Bebravou
neurčitý čas | terénna
obec: Bánovce nad Bebravou
 
Mesto Bánovce nad Bebravou, Gorazdova 1319
neurčitý čas | ambulantná
Gorazdova 1319/14, 95704 Bánovce nad Bebravou
 
Mesto Myjava
neurčitý čas | terénna
obec: Myjava
 
Mesto Myjava, Trokanova 236
neurčitý čas | ambulantná
Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 236/4, 90701 Myjava
 
Mesto Partizánske
neurčitý čas | terénna
obec: Partizánske
 
Mesto Partizánske, Generála Svobodu 906
neurčitý čas | ambulantná
Centrum voľného času Relax Partizánske, Generála Svobodu 906/53, 95801 Partizánske
 
Obec Kľačno
neurčitý čas | ambulantná
Kľačno 310, 97215 Kľačno
 
Obec Nedožery-Brezany
neurčitý čas | terénna
obec: Nedožery-Brezany
 
Obec Nedožery-Brezany, Družstevná 367
neurčitý čas | ambulantná
Družstevná 367/1, 97212 Nedožery-Brezany
 
Obec Veľká Čausa
neurčitý čas | ambulantná
Komunitné centrum, Veľká Čausa 171, 97101 Veľká Čausa
 
SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o.
neurčitý čas | terénna
okres: Prievidza
 
SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o., Ciglianska cesta 2643
neurčitý čas | ambulantná
SPOKOJNOSŤ -centrum sociálnych služieb, n. o., Ciglianska cesta 2643/8E, 97101 Prievidza
 
SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o., Morovnianska cesta 1866
určitý čas | ambulantná
Morovnianska cesta 1866/55, 97251 Handlová