Preskočiť navigáciu

Obec Nedožery-Brezany

Druh sociálnej služby: Komunitné centrum (§24d zákona 448/2008)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h)
Deň začatia poskytovania:22.3.2023
Miesto poskytovania: obec: Nedožery-Brezany
Zodpovední zástupcoviaMgr. Alena Grondžák Pechová, MSc.
Poskytovateľ: Obec Nedožery-Brezany
IČO: 00318302