Preskočiť navigáciu

Mesto Myjava

Druh sociálnej služby: Komunitné centrum (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 2.2.3. a § 24d zákona č. 448/2008 Z. z.o sociálnych službách v platnom znení neskorších predpisov)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h)
Deň začatia poskytovania:1.6.2015
Miesto poskytovania: obec: Myjava
Telefón:

+421 346907119

Email:

podatelna@myjava.sk

jana.galikova@myjava.sk

Web:http://www.myjava.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Miriam Mahajová
Poskytovateľ: Mesto Myjava
Nám.M.R.Štefánika  560/4
90701  Myjava
IČO: 00309745