Preskočiť navigáciu

Mesto Myjava

IČO:00309745
Sídlo:Nám.M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:obec/mesto
Registračné číslo:59
Dátum zápisu do registra:16.7.2009
Dátum poslednej zmeny:29.9.2023
Komunitné centrum
neurčitý čas | terénna forma
obec: Myjava
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
neurčitý čas | iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií) forma
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
určitý čas | ambulantná forma
Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
Komunitné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 236/4, 90701 Myjava