Preskočiť navigáciu

Mesto Myjava

Druh sociálnej služby: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (§52 zákona 448/2008)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií)
Cieľová skupina:§52 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav
Deň začatia poskytovania:21.6.2023
Mobil:

+421907242449

Email:

martina.bakosova@myjava.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Martina Bakošová
Poskytovateľ: Mesto Myjava
IČO: 00309745