Preskočiť navigáciu

Mesto Partizánske, Generála Svobodu 906

Druh sociálnej služby: Komunitné centrum (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 2.2.3 a § 24d) zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby
Kapacita:50 osôb
Deň začatia poskytovania:1.8.2014
Miesto poskytovania:Centrum voľného času Relax Partizánske, Generála Svobodu 906/53, 95801 Partizánske
Telefón:

+421 385363028

Email:

maria.grantova@partizanske.sk

Web:http://www.partizanske.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Mária Grantová
Poskytovateľ: Mesto Partizánske
IČO: 00310905