Preskočiť navigáciu

Obec Nedožery-Brezany, Družstevná 367

Druh sociálnej služby: Komunitné centrum (§24d zákona 448/2008)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h)
Kapacita:120 osôb
Deň začatia poskytovania:25.1.2022
Miesto poskytovania:Družstevná 367/1, 97212 Nedožery-Brezany
Mobil:

+421905823555 (starosta)

Email:

starosta@nedozery-brezany.sk

Web:http://www.nedozery-brezany.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Alena Grondžák Pechová
Poskytovateľ: Obec Nedožery-Brezany
IČO: 00318302