Preskočiť navigáciu

SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o., Ciglianska cesta 2643

Druh sociálnej služby: Komunitné centrum (§ 24d zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h)
Kapacita:25 osôb
Deň začatia poskytovania:8.12.2014
Miesto poskytovania:SPOKOJNOSŤ -centrum sociálnych služieb, n. o., Ciglianska cesta 2643/8E, 97101 Prievidza
Telefón:

+421 465420093

Mobil:

+421 905329661

Email:

dessuet@ispokojnost.sk

Web:http://www.ispokojnost.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Monika Dessuet
Poskytovateľ: SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o.
IČO: 37923617