Preskočiť navigáciu

SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o.

IČO:37923617
Sídlo:Ulica J. Jesenského 449/3, 97101 Prievidza

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:neverejný poskytovateľ
Registračné číslo:87
Dátum zápisu do registra:27.10.2009
Dátum poslednej zmeny:9.8.2019
Komunitné centrum
neurčitý čas | terénna forma
okres: Prievidza
Terénna sociálna služba krízovej intervencie
neurčitý čas | terénna forma
okres: Prievidza
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií
neurčitý čas | iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií) forma
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
neurčitý čas | terénna forma
okres: Prievidza
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
neurčitý čas | ambulantná forma
SPOKOJNOSŤ- centrum sociálnych služieb, n. o., Ciglianska cesta 2643/8E, 97101 Prievidza
Komunitné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
SPOKOJNOSŤ -centrum sociálnych služieb, n. o., Ciglianska cesta 2643/8E, 97101 Prievidza
Komunitné centrum
určitý čas | ambulantná forma
Morovnianska cesta 1866/55, 97251 Handlová
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií
neurčitý čas | iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií) forma
SPOKOJNOSŤ-centrum sociálnych služieb, n. o., Ulica J. Jesenského 449/3, 97101 Prievidza
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
neurčitý čas | ambulantná forma
SPOKOJNOSŤ -centrum sociálnych služieb, n. o., Ulica J. Jesenského 449/3, 97101 Prievidza