Preskočiť navigáciu

SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o., Ulica J. Jesenského 449

Druh sociálnej služby: Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií (§ 12 ods. 1 písm. d) bod 2 a § 53 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií)
Cieľová skupina:§53 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je v krízovej sociálnej situácii, alebo v inej obtiažnej životnej situácii, ktorú nemôže riešiť vlastnými silami
Deň začatia poskytovania:27.10.2009
Miesto poskytovania:SPOKOJNOSŤ-centrum sociálnych služieb, n. o., Ulica J. Jesenského 449/3, 97101 Prievidza
Telefón:

+421 465420093

Mobil:

+421 905329661

Email:

spokojnost@ispokojnost.sk

Web:http://www.ispokojnost.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Monika Dessuet
Poskytovateľ: SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o.
Ulica J. Jesenského  449/3
97101  Prievidza
IČO: 37923617