Preskočiť navigáciu

SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o., Ulica J. Jesenského 449

Druh sociálnej služby: Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 3 a § 28 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. b) a jej rodina
Kapacita:25 osôb
Deň začatia poskytovania:27.10.2009
Miesto poskytovania:SPOKOJNOSŤ -centrum sociálnych služieb, n. o., Ulica J. Jesenského 449/3, 97101 Prievidza
Telefón:

+421 465420093

Mobil:

+421 905329661

Email:

dessuet@ispokojnost.sk

Web:http://www.ispokojnost.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Monika Dessuet
Poskytovateľ: SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o.
IČO: 37923617