Preskočiť navigáciu

Obec Kľačno

Druh sociálnej služby: Komunitné centrum (§24d zákona 448/2008)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h)
Kapacita:50 osôb
Deň začatia poskytovania:12.12.2022
Miesto poskytovania:Kľačno 310, 97215 Kľačno
Mobil:

+421905571735 (starosta)

Email:

starosta@klacno.eu

Web:http://www.klacno.eu
Zodpovední zástupcoviaPhDr. Annelie Stotková
Poskytovateľ: Obec Kľačno
IČO: 00318183