Preskočiť navigáciu

Obec Veľká Čausa

Druh sociálnej služby: Komunitné centrum (§24d zákona 448/2008)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v krízovej sociálnej situácii pre zotrvávanie v segregovanej lokalite s prítomnosťou chudoby
Kapacita:30 osôb
Deň začatia poskytovania:31.1.2024
Miesto poskytovania:Komunitné centrum, Veľká Čausa 171, 97101 Veľká Čausa
Mobil:

+421 905551214

Email:

starostka@velkacausa.sk

Web:http://www.velkacausa.sk
Zodpovední zástupcoviaJUDr. Nikola Pekárová
Poskytovateľ: Obec Veľká Čausa
IČO: 00318540