Preskočiť navigáciu

Mesto Partizánske

Druh sociálnej služby: Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 1 a § 31 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§31 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ktorá nemôže zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu
Deň začatia poskytovania:28.9.2009
Miesto poskytovania: obec: Partizánske
Email:

ludmila.fremalova@partizanske.sk

Telefón:

+421 385363016

Web:http://www.partizanske.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Ľudmila Frémalová
Poskytovateľ: Mesto Partizánske
Námestie SNP  212/4
95801  Partizánske
IČO: 00310905