Preskočiť navigáciu

Mesto Partizánske, Rudolfa Jašíka 160

Druh sociálnej služby: Stredisko osobnej hygieny (§ 12 ods. 1 písm. e) bod 7 a § 60 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§60 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek
Deň začatia poskytovania:28.9.2009
Miesto poskytovania:Kombinované zariadenie sociálnych služieb mesta Partizánske OÁZA, Rudolfa Jašíka 160/12, 95801 Partizánske
Telefón:

+421 385363016

Email:

ludmila.fremalova@partizanske.sk

Web:http://www.partizanske.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Ľudmila Frémalová
Poskytovateľ: Mesto Partizánske
Námestie SNP  212/4
95801  Partizánske
IČO: 00310905