Preskočiť navigáciu

Mesto Partizánske, Námestie SNP 212

Druh sociálnej služby: Požičiavanie pomôcok (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 8 a § 47 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a pre fyzickú osobu s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky
Deň začatia poskytovania:13.12.2010
Miesto poskytovania:Mestský úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, 95801 Partizánske
Telefón:

+421 385363016

Email:

ludmila.fremalova@partizanske.sk

Web:http://www.partizanske.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Ľudmila Frémalová
Poskytovateľ: Mesto Partizánske
Námestie SNP  212/4
95801  Partizánske
IČO: 00310905