Preskočiť navigáciu

Požičiavanie pomôcok

§47 zákona 448/2008

  1. Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.
  2. Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám uvedeným v odseku 1 na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.
  3. Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.
Centrum sociálnych služieb - Partizánske, Škultétyho 653
neurčitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb - Partizánske, Škultétyho 653/20, 95801 Partizánske
 
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec, Hoštínska 1620
neurčitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec, Hoštínska 1620/3, 02001 Púchov
 
Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046
neurčitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046/46, 91101 Trenčín
 
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, Školská 344
neurčitý čas | ambulantná
Školská 344/50, 91611 Bzince pod Javorinou
 
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
neurčitý čas | ambulantná
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN, 68, 01854 Slavnica
 
Diecézna charita Žilina
neurčitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649
určitý čas | ambulantná
Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649/6, 95801 Partizánske
 
IRIS-IV,n.o.
určitý čas | ambulantná
Zariadenie pre seniorov IRIS - IV, n. o., 3, 95853 Skačany
 
Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434
neurčitý čas | ambulantná
Mesto Dubnica nad Váhom , Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom
 
Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31
určitý čas | ambulantná
Mierové námestie 16/31, 01901 Ilava
 
Mesto Partizánske, Námestie SNP 212
určitý čas | ambulantná
Mestský úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, 95801 Partizánske
 
Obec Dolná Súča
neurčitý čas | ambulantná
Obecný úrad, 2, 91332 Dolná Súča
 
PEREGRÍN, občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom
určitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
Spolu sme Prievidza
neurčitý čas | terénna
okres: Prievidza
 
StarDo, n.o.
neurčitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
StarDOS n.o.
určitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
StarDOS n.o., Gen. M. R. Štefánika 379
určitý čas | ambulantná
StarDOS n. o., Gen. M. R. Štefánika 379/19, 91101 Trenčín
 
Sv. Lujza, n. o.
neurčitý čas | terénna
okres: Prievidza