Preskočiť navigáciu

Obec Dolná Súča

Druh sociálnej služby: Požičiavanie pomôcok (§ 47 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 8 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaná na pomôcku
Deň začatia poskytovania:12.3.2013
Miesto poskytovania:Obecný úrad, 2, 91332 Dolná Súča
Telefón:

+421 326593150

Email:

podatelna@dolnasuca.sk

Web:http://www.dolnasuca.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Ružena Šedivá
Poskytovateľ: Obec Dolná Súča
2
91332  Dolná Súča
IČO: 00311502