Preskočiť navigáciu

Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649

Druh sociálnej služby: Požičiavanie pomôcok (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 8. zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaná na pomôcku
Deň začatia poskytovania:18.8.2015
Miesto poskytovania:Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649/6, 95801 Partizánske
Email:

domovpartizanske@gmail.com

Telefón:

+421 387499302

Mobil:

+421 917990657

Web:http://www.partizanske.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Gabriela Hrčková
Poskytovateľ: Domov n. o., Partizánske
IČO: 36119491