Preskočiť navigáciu

Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31

Druh sociálnej služby: Požičiavanie pomôcok (§ 12 ods. 1písm. c) bod 8 a § 47 podľa zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaná na pomôcku
Deň začatia poskytovania:21.1.2010
Miesto poskytovania:Mierové námestie 16/31, 01901 Ilava
Telefón:

+421 424455568

Email:

anna.bakosova@ilava.sk

Web:http://www.ilava.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Anna Bakošová
Poskytovateľ: Mesto Ilava
IČO: 00317331