Preskočiť navigáciu

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434

Druh sociálnej služby: Požičiavanie pomôcok (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 8 a § 47 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaná na pomôcku
Deň začatia poskytovania:14.12.2009
Miesto poskytovania:Mesto Dubnica nad Váhom , Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom
Telefón:

+421 424455738 ,424455718

Email:

alena.masarova@dubnica.eu

Web:http://www.dubnica.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Alena Masárová
Poskytovateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská  434/9
01841  Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209