Preskočiť navigáciu

Mesto Dubnica nad Váhom

IČO:00317209
Sídlo:Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:obec/mesto
Registračné číslo:109
Dátum zápisu do registra:30.4.2013
Dátum poslednej zmeny:17.12.2018
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Dubnica nad Váhom
Odľahčovacia služba
určitý čas | terénna forma
obec: Dubnica nad Váhom
Požičiavanie pomôcok
neurčitý čas | ambulantná forma
Mesto Dubnica nad Váhom , Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom
Nocľaháreň
určitý čas | pobytová - ročná forma
Krízové centrum, Bratislavská 435/12, 01841 Dubnica nad Váhom
Jedáleň
neurčitý čas | ambulantná forma
Mestský dom kultúry, Bratislavská 435/12, 01841 Dubnica nad Váhom
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
ČSA 1187/4, 01841 Dubnica nad Váhom
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Centrum neziskových organizácií Dubnica nad Váhom, Moyzesova 396/19, 01841 Dubnica nad Váhom
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Spoločenský dom, Prejtská 112/135, 01841 Dubnica nad Váhom