Preskočiť navigáciu

Mesto Dubnica nad Váhom

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:14.12.2009
Miesto poskytovania: obec: Dubnica nad Váhom
Telefón:

+421 424455738

Email:

olga.carachova@dubnica.eu

Web:http://www.dubnica.sk
Zodpovední zástupcoviaOľga Cárachová
Poskytovateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská  434/9
01841  Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209