Preskočiť navigáciu

Opatrovateľská služba

§41 zákona 448/2008

 1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
  1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 a
  2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008.
 2. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
 3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
  1. ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
  2. ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, ak tento zákon neustanovuje inak,
  3. ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
  4. ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
 4. Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe
  1. vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
  2. vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
  3. ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.
Ako zachrániť život s.r.o.
určitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
AMS n. o.
neurčitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
ATENA - SMART CARE, s. r. o.
neurčitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
ATENA – SOLUTIONS s.r.o.
neurčitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
Centrum sociálnych služieb
neurčitý čas | terénna
obec: Skalka nad Váhom
 
Centrum sociálnych služieb Svinná, n.o.
neurčitý čas | terénna
obec: Svinná
 
Diecézna charita Žilina
neurčitý čas | terénna
okres: Považská Bystrica
 
Diecézna charita Žilina
neurčitý čas | terénna
okres: Púchov
 
Dôstojný život všetkým, n.o.
neurčitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
ECHINACEA, o. z.
určitý čas | terénna
okres: Bánovce nad Bebravou
 
EuProgres n.o.
neurčitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
Javorry n.o.
neurčitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
Mesto Bánovce nad Bebravou
neurčitý čas | terénna
obec: Bánovce nad Bebravou
 
Mesto Bojnice
neurčitý čas | terénna
obec: Bojnice
 
Mesto Brezová pod Bradlom
neurčitý čas | terénna
obec: Brezová pod Bradlom
 
Mesto Dubnica nad Váhom
neurčitý čas | terénna
obec: Dubnica nad Váhom
 
Mesto Handlová
neurčitý čas | terénna
obec: Handlová
 
Mesto Ilava
určitý čas | terénna
obec: Ilava
 
Mesto Nemšová
určitý čas | terénna
obec: Nemšová
 
Mesto Nová Dubnica
neurčitý čas | terénna
obec: Nová Dubnica
 
Mesto Nováky
neurčitý čas | terénna
obec: Nováky
 
Mesto Partizánske
neurčitý čas | terénna
obec: Partizánske
 
Mesto Považská Bystrica
neurčitý čas | terénna
obec: Považská Bystrica
 
Mesto Prievidza
určitý čas | terénna
obec: Prievidza
 
Mesto Púchov
neurčitý čas | terénna
obec: Púchov
 
Mesto Stará Turá
neurčitý čas | terénna
obec: Stará Turá
 
Mesto Trenčianske Teplice
neurčitý čas | terénna
obec: Trenčianske Teplice
 
Mgr. Zuzana Šupková
neurčitý čas | terénna
obec: Trenčín
 
Obec Beluša
neurčitý čas | terénna
obec: Beluša
 
Obec Bobot
neurčitý čas | terénna
obec: Bobot
 
Obec Bolešov
určitý čas | terénna
obec: Bolešov
 
Obec Borčice
neurčitý čas | terénna
obec: Borčice
 
Obec Bošany
neurčitý čas | terénna
obec: Bošany
 
Obec Brunovce
neurčitý čas | terénna
obec: Brunovce
 
Obec Bystričany
neurčitý čas | terénna
obec: Bystričany
 
Obec Čachtice
neurčitý čas | terénna
obec: Čachtice
 
Obec Čereňany
neurčitý čas | terénna
obec: Čereňany
 
Obec Červený Kameň
určitý čas | terénna
obec: Červený Kameň
 
Obec Chocholná-Velčice
neurčitý čas | terénna
obec: Chocholná-Velčice
 
Obec Chrenovec - Brusno
neurčitý čas | terénna
obec: Chrenovec-Brusno
 
Obec Cigeľ
neurčitý čas | terénna
obec: Cigeľ
 
Obec Diviacka Nová Ves
neurčitý čas | terénna
obec: Diviacka Nová Ves
 
Obec Diviaky nad Nitricou
neurčitý čas | terénna
obec: Diviaky nad Nitricou
 
Obec Dohňany
neurčitý čas | terénna
obec: Dohňany
 
Obec Dolná Poruba
neurčitý čas | terénna
obec: Dolná Poruba
 
Obec Dolné Kočkovce
neurčitý čas | terénna
obec: Dolné Kočkovce
 
Obec Dolné Naštice
neurčitý čas | terénna
obec: Dolné Naštice
 
Obec Dolné Vestenice
neurčitý čas | terénna
obec: Dolné Vestenice
 
Obec Dubodiel
neurčitý čas | terénna
obec: Dubodiel
 
Obec Dulov
neurčitý čas | terénna
obec: Dulov
 
Obec Horná Poruba
neurčitý čas | terénna
obec: Horná Poruba
 
Obec Horná Súča
neurčitý čas | terénna
obec: Horná Súča
 
Obec Horná Ves
neurčitý čas | terénna
obec: Horná Ves
 
Obec Horné Srnie
neurčitý čas | terénna
obec: Horné Srnie
 
Obec Hradište
neurčitý čas | terénna
obec: Hradište
 
Obec Hrašné
neurčitý čas | terénna
obec: Hrašné
 
Obec Ivanovce
neurčitý čas | terénna
obec: Ivanovce
 
Obec Jalovec
neurčitý čas | terénna
obec: Jalovec
 
Obec Jasenica
neurčitý čas | terénna
obec: Bodiná, Čelkova Lehota, Dolná Mariková, Dolný Lieskov, Domaniža, Ďurďové, Hatné, Horná Mariková, Horný Lieskov, Jasenica, Klieština, Malé Lednice, Papradno, Plevník-Drienové, Počarová, Podskalie, Prečín, Pružina, Sádočné, Stupné, Udiča, Vrchteplá, Brvnište, Záskalie
 
Obec Kameničany
neurčitý čas | terénna
obec: Kameničany
 
Obec Kanianka
neurčitý čas | terénna
obec: Kanianka
 
Obec Kľačno
neurčitý čas | terénna
obec: Kľačno
 
Obec Kočovce
neurčitý čas | terénna
obec: Kočovce
 
Obec Kocurany
neurčitý čas | terénna
obec: Kocurany
 
Obec Koš
neurčitý čas | terénna
obec: Koš
 
Obec Košeca
neurčitý čas | terénna
obec: Košeca
 
Obec Košecké Podhradie
neurčitý čas | terénna
obec: Košecké Podhradie
 
Obec Kostolec
neurčitý čas | terénna
obec: Kostolec
 
Obec Kostolná - Záriečie
neurčitý čas | terénna
obec: Kostolná-Záriečie
 
Obec Kostolná Ves
neurčitý čas | terénna
obec: Kostolná Ves
 
Obec Kostolné
neurčitý čas | terénna
obec: Kostolné
 
Obec Krásna Ves
neurčitý čas | terénna
obec: Krásna Ves
 
Obec Krivosúd-Bodovka
neurčitý čas | terénna
obec: Krivosúd-Bodovka
 
Obec Ladce
neurčitý čas | terénna
obec: Ladce
 
Obec Lazany
neurčitý čas | terénna
obec: Lazany
 
Obec Lazy pod Makytou
neurčitý čas | terénna
obec: Lazy pod Makytou
 
Obec Lehota pod Vtáčnikom
neurčitý čas | terénna
obec: Lehota pod Vtáčnikom
 
Obec Liešťany
neurčitý čas | terénna
obec: Liešťany
 
Obec Lipník
neurčitý čas | terénna
obec: Lipník
 
Obec Lúky
neurčitý čas | terénna
obec: Lúky
 
Obec Lysá pod Makytou
neurčitý čas | terénna
obec: Lysá pod Makytou
 
Obec Malá Čausa
neurčitý čas | terénna
obec: Malá Čausa
 
Obec Malé Kršteňany
neurčitý čas | terénna
obec: Malé Kršteňany
 
Obec Malé Uherce
neurčitý čas | terénna
obec: Malé Uherce
 
Obec Malinová
neurčitý čas | terénna
obec: Malinová
 
Obec Mestečko
neurčitý čas | terénna
obec: Mestečko
 
Obec Mníchova Lehota
neurčitý čas | terénna
obec: Mníchova Lehota
 
Obec Nedašovce
neurčitý čas | terénna
obec: Nedašovce
 
Obec Nedožery-Brezany
neurčitý čas | terénna
obec: Nedožery-Brezany
 
Obec Neporadza
neurčitý čas | terénna
obec: Neporadza
 
Obec Nimnica
neurčitý čas | terénna
obec: Nimnica
 
Obec Nitrianske Pravno
neurčitý čas | terénna
obec: Nitrianske Pravno
 
Obec Nitrianske Rudno
neurčitý čas | terénna
obec: Nitrianske Rudno
 
Obec Opatovce
neurčitý čas | terénna
obec: Opatovce
 
Obec Opatovce nad Nitrou
neurčitý čas | terénna
obec: Opatovce nad Nitrou
 
Obec Oslany
neurčitý čas | terénna
obec: Oslany
 
Obec Pečeňany
neurčitý čas | terénna
obec: Pečeňany
 
Obec Podhradie
neurčitý čas | terénna
obec: Podhradie
 
Obec Podkylava
neurčitý čas | terénna
obec: Podkylava
 
Obec Podolie
neurčitý čas | terénna
obec: Podolie
 
Obec Poluvsie
neurčitý čas | terénna
obec: Poluvsie
 
Obec Poruba
neurčitý čas | terénna
obec: Poruba
 
Obec Pravenec
neurčitý čas | terénna
obec: Pravenec
 
Obec Pravotice
neurčitý čas | terénna
obec: Pravotice
 
! Obec Pruské
neurčitý čas | terénna
obec: Pruské
 
Obec Ráztočno
neurčitý čas | terénna
obec: Ráztočno
 
Obec Sebedražie
neurčitý čas | terénna
obec: Sebedražie
 
Obec Seč
neurčitý čas | terénna
obec: Seč
 
Obec Skačany
neurčitý čas | terénna
obec: Skačany
 
Obec Slavnica
neurčitý čas | terénna
obec: Slavnica
 
Obec Streženice
neurčitý čas | terénna
obec: Streženice
 
Obec Trenčianska Teplá
neurčitý čas | terénna
obec: Trenčianska Teplá
 
Obec Trenčianska Turná
neurčitý čas | terénna
obec: Trenčianska Turná
 
Obec Trenčianske Jastrabie
neurčitý čas | terénna
obec: Trenčianske Jastrabie
 
Obec Trenčianske Mitice
neurčitý čas | terénna
obec: Trenčianske Mitice
 
Obec Trenčianske Stankovce
neurčitý čas | terénna
obec: Trenčianske Stankovce
 
Obec Tuchyňa
určitý čas | terénna
obec: Tuchyňa
 
Obec Tužina
neurčitý čas | terénna
obec: Tužina
 
Obec Uhrovec
neurčitý čas | terénna
obec: Uhrovec
 
Obec Valaská Belá
neurčitý čas | terénna
obec: Valaská Belá
 
Obec Veľká Čausa
neurčitý čas | terénna
obec: Veľká Čausa
 
Obec Veľká Hradná
neurčitý čas | terénna
obec: Veľká Hradná
 
Obec Veľké Kršteňany
neurčitý čas | terénna
obec: Veľké Kršteňany
 
Obec Veľké Uherce
neurčitý čas | terénna
obec: Veľké Uherce
 
Obec Veľký Klíž
neurčitý čas | terénna
obec: Veľký Klíž
 
Obec Zamarovce
neurčitý čas | terénna
obec: Zamarovce
 
Obec Záriečie
neurčitý čas | terénna
obec: Záriečie
 
Obec Zemianske Kostoľany
neurčitý čas | terénna
obec: Zemianske Kostoľany
 
Obec Zlatníky
neurčitý čas | terénna
obec: Zlatníky
 
Obec Zliechov
určitý čas | terénna
obec: Zliechov
 
OPATRÍME VÁS n. o.
neurčitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
PE - ES, n. o.
neurčitý čas | terénna
okres: Prievidza
 
Pomoc pre život, n.o.
určitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
SENIORKA n.o.
neurčitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o.
neurčitý čas | terénna
obec: Trenčín
 
Spoločná úradovňa samosprávy, n. o.; SÚS n. o.
neurčitý čas | terénna
obec: Nové Mesto nad Váhom
 
StarDo, n.o.
neurčitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
StarDOS n.o.
neurčitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
SÝKORKA n. o.
neurčitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
Účelové zariadenie cirkvi BÉTEL Vrbovce
neurčitý čas | terénna
obec: Vrbovce
 
Zariadenie opatrovateľskej služby "NEZÁBUDKA"
neurčitý čas | terénna
obec: Myjava