Preskočiť navigáciu

Obec Chrenovec - Brusno

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:7.4.2010
Miesto poskytovania: obec: Chrenovec-Brusno
Telefón:

+421 465471145

Email:

chrenovec@slovanet.sk

Web:http://www.chrenovec-brusno.sk
Zodpovední zástupcoviaBc. Janka Holčeková
Poskytovateľ: Obec Chrenovec - Brusno
1
97232  Chrenovec-Brusno
IČO: 00318124