Preskočiť navigáciu

Obec Lysá pod Makytou

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:5.10.2009
Miesto poskytovania: obec: Lysá pod Makytou
Telefón:

+421 424680071

Email:

obec@lysapodmakytou.sk

Web:http://www.lysapodmakytou.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Jana Janíčková
Poskytovateľ: Obec Lysá pod Makytou
1
02054  Lysá pod Makytou
IČO: 00317471